Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • staże zawodowe
 • stypendium stażowe – ok .1977,78 zł brutto
 • szkolenia zawodowe
 • stypendium szkoleniowe – ok. 9,07 zł brutto/h
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże
  i szkolenia zawodowe,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Wielkość czcionki
kontrast